čerešne spod blúzky / cseresznye / cherry

Keď sa na vás šuhaj usmeje pod fúzky,
rýchlo vyberajte čerešne z pod blúzky.
Čerešne sú zrelé a blúzka priúzka,
nič vám nepomôže zelená halúzka.